Regata Monotipos Fevers - Optimist - Dia 31 agosto